073064014

župnija vinica, župnija sinji vrh, žeželj

Župnija Vinica

Povabljeni k udeležbi pri sveti maši in k prebiranju dnevne Božje besede. Oznanila iz župnij Vinica in Sinji Vrh. 

Kako se je počutil Bog takrat, ko je iz ljubezni do nas "dal svojega edinorojenega Sina, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje"? In zakaj je Sin privolil? Poglejte si ta kratek film.

Poromajte k božjepotni cerkvi Imena Marijinega na Žežlju. Seznanite se z življenjem in mučeniško smrtjo p. Ivana Salmiča. 

Z veseljem sprejemamo v objavo prispevke članov župnijske skupnosti, zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite in sodelujete s slikovnim in tekstovnim gradivom. Za več informacij kontaktirajte uredništvo.

božja beseda

Jezus je rekel:

"Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen."
Jn 13, 34-35

Viniški zvon

Viniški zvon je farni list župnij Vinica in Sinji Vrh. V septembru se preimenuje v Žeželjski romar, saj tako še na poseben način vabi na posvetališče, ki ga takrat farani obeh župnij obhajamo v romarski cerkvi Marijinega Imena na Žežlju. Mesečno ga izdaja Župnija Vinica, odgovorna oseba je Anton Gnidovec, župnik. 

Od spomladi 2020 lahko Viniški zvon spremljate tudi preko spleta in različnih socialnih omrežij.


  • Svete maše
  • Druga oznanila
  • OBVESTILA in ...

    ... dnevne objave iz življenja Cerkve pri nas in drugod. Objavljamo s pomočjo aplikacije FaceBook. Spremljajte nas tudi na drugih socialnih omrežjih. 

  • Evangelij. Duhovnost zakoncev. Komunikacija. Molitveno življenje. Katoliški pogled na aktualna družbeno politična dogajanja v Sloveniji in v svetu. Vabila na spodbudne krščanske in druge dogodke. Vaši prispevki in komentarji.

besedičenje

 Kdaj se začne duhovnost?

Naslov le ene izmed najbolj branih objav. Vabimo sodelavce pri pripravi vsebin.

Za boljši prikaz obrnite mobitel v vodoraven položaj.